Big Shock! | Turnaj ve FIFA | Kvalifikace #4
Big Shock! | Turnaj ve FIFA | Kvalifikace #4

Registruj se do turnaje

Máš rád pořádné výzvy? Zapoj se do turnaje a srovnej své síly s ostatními hráči a ukaž, kdo je tady nejlepší!

Reklama

1. Obecná pravidla

1.1 Úvod

 

 • Pořadatelem turnajů a studiového finále je Boosters s.r.o. Technické řešení turnajů poskytuje společnost Boosters s.r.o. a herní portál Grunex.com.

 • Turnaje se může zúčastnit pouze hráč starší 16 let, a to s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenské republiky.

 • Hráč musí mít své vlastní Grunex ID získané registrací na oficiálním webu www.Grunex.com a vyplněné svoje herní ID (PSN ID)

1.2 Formát a průběh turnaje

 • Turnaj se skládá z 5 otevřených kvalifikací.

 • Termínově: 20.9. | 23.9. | 27.9. | 30.9. | 4.10.

 • Z každé online kvalifikace se zapisují body do celkové tabulky podle umístění.

 • Podle umístění v kvalifikaci hráč získá body do celkového žebříčku.

 • Body se za jednotlivá umístění udělují následovně:

  • 1. místo Bodové ohodnocení: 12

  • 2. místo Bodové ohodnocení: 10

  • 3. místo Bodové ohodnocení: 8

  • 4. místo Bodové ohodnocení: 6

  • 5. - 8. místo Bodové ohodnocení: 4

  • 9. - 16. místo Bodové ohodnocení: 2

  • 17. - 32.místo Bodové ohodnocení: 1

 • Online kvalifikace se hraje se formátem Single elimination - BO2

 • BO2 = sčítání skóre > 1. zápas A 2:1 B | 2. zápas A 0:2 B => vyhrál hráč B

 • Offline finále a Superfinále se odehraje offline ve studiu v Praze.

 • Finále se hraje se formátem Single elimination - BO3

2. Herní fáze turnaje

2.1 Online kvalifikace

 • Podmínkou pro vstup do kvalifikace je zadání unikátního kódu nalezeného na plechovce Big Shock!

 • Celkem se uskuteční 5 online kvalifikačních turnajů.

 • Online kvalifikace probíhá ve formátu klasického pavouka, který je vždy losován náhodně turnajovým systémem.

 • Nejlepší čtyři hráči z celkového žebříčku postoupí do finále turnaje, které se odehraje offline ve studiu v Praze.

 • Online kvalifikace se hraje v režimu Kick-off(Kluby) ve formátu BO2, tedy na dvě utkání. V případě, že duel skončí remízou, založí hráči novou hru, kterou budou hrát na “zlatý gól” (kdo dá gól, vítězí)

2.2 Grand finále a superfinále

 • Grand finále se odehraje 24. října offline ve studiu v Praze. Grand Finále se odehraje ve FIFA 20. Pakliže bude zájem odehrát Grand Finále ve FIFA 21, musí se všichni finalisté na tomto formátu jednohlasně shodnout.

 • Superfinále se odehraje 25. října ve studiu v Praze.

 • Grand finále se hraje ve režimu Kick-off (Kluby) ve formátu BO3 - Single elimination

 • Superfinále je soubojem FIFA a NHL komunity v různých hrách vybraných pořadatelem.

 • Vítěz Grand finále v každé hře se automaticky kvalifikuje do Superfinále. Účast na Superfinále je pro vítěze povinná.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo pozvat na Superfinále také hráče na 2. až 4. místě.   

 • Superfinále je platnou částí turnaje a vyplacení výhry v turnaji je podmíněno účastí na všech jeho částech.

3. Obecná herní pravidla

3.1 Porušování pravidel turnaje

 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj nebo porušovat jeho pravidla. V takovém případě může být hráč či tým pořadatelem vyloučen z turnaje.

3.2 Komunikace

 • Komunikaci s hráči v průběhu turnaje zajišťuje pro pořadatele jím stanovený administrátor.

 • Veškerá komunikace s administrátorem probíhá v záložce turnaje „chat“, při turnaji je každý hráč povinný být ONLINE na discord.gg/grunex a komunikovat s administrátorem v případě potřeby, a to po celou dobu turnaje.

 • Pro komunikaci s administrátorem lze také využít soukromé zprávy v době, kdy turnaj není online. Nejde však o hlavní komunikační kanál s administrátorem během turnaje!

3.3 Potvrzení účasti

 • V procesu check-in je hráč povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji. Pokud hráč svou účast nepotvrdí, bude systémem turnaje automaticky vyloučen! Pokud svou účast potvrdí a turnaje se neúčastní, hrozí mu následný postih v podobě týdenního BANu na portálu Grunex.com

4. Hráči

 •  Každý hráč je povinen mít správně vyplněné GAME ID (PSN) ve svém uživatelském profilu. V opačném případě může nastat vyloučení daného hráče z probíhajícího turnaje.

 • Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry

 • Hráči nesmí používat skripty, které jakkoliv mění nastavení hry, hráčů či mění nastavení vykreslování.

 • Zúčastněný hráč nesmí mít ban na jakémkoli účtu na Grunex.com.

 • Hráč smí streamovat svoje POV zápasu s 120s (2 min) delayem.

5. Nastavení zápasu

 • Týmy: Všechny týmy jsou povoleny kromě Adidas ALL-STAR a MLS ALL STARS, Soccer Aid.
 • Omezení týmů: Hráč může v jedné zápasové sérii použít každý klub pouze jednou.
 • Bránění: Taktické.
 • Délka poločasu: 6 minut; Ovládání: Libovolné.
 • Rychlost hry: Normální.
 • Soupisky: Online.
 • Obtížnost: Světová třída.
 • Režim FUT má své vlastní přednastavené nastavení.

6. Online kvalifikace

5.1 Průběh zápasu

 • Hraje se v režimu Kick.off (Kluby).

 • Přidejte si soupeře do svých přátel na PS4 (jeho PSN ID naleznete v jeho profilu)

 • Hru zakládá tým postavený výše v pavouku a může si vybrat tým jako první.

 • Spusťe hru FIFA (verze hry záleží na pravidlech příslušného turnaje) ➡ Zvolte možnost Přáteláky online ➡ Vyber si svého soupeře z friendlistu a pozvi ho do Lobby ➡ Počkejte na připojení soupeře, na PSN si napište do soukromého chatu

 • READY pro úspěšné zahájení zápasu ➡ Spusťte zápas.

5.2 Nedostavení k zápasu

 • Jakmile se hráč či tým nedostaví do 20 minut po oficiálním začátku zápasu, je kontumačně poražen. Pro potvrzení kontumace musíte doložit screenshot s časem, že se soupeř k zápasu nedostavil. Pořízená média nahrajete do zápasu a podáte protest.

 • Pokud do 40 minut po oficiálním zahájení kola nebude nijak reagovat či komunikovat ani jeden z hráčů zápasu, oba hráči budou kontumačně vyřazeni.

5.3 Zápas

 • Pro účast je nutné vlastnit PS Plus předplacenou službu, jinak není možné využívat multiplayer.

 • Před startem zápasu jsou obě strany povinné zkontrolovat nastavení lobby.

 • Startem zápasu souhlasí obě strany s nastavením a dále není možné se odvolávat na špatné nastavení zápasu.

 • Je potřeba mít ve svém ovládání nastavené TAKTICKÉ bránění!

5.3.2 Vlastní formace

 •  Všichni hráči můžou používat vlastní formace.

5.3.3 Prodloužení

 • Pokud je součet obou zápasů nerozhodný, je potřeba založit nový zápas. V tomto dalším zápase se hraje tzv. GOLDEN GOAL. Vítězem zápasu je hráč, který jako první vstřelí branku.

5.3.4 Problém se spojením

 • Pokud nastane problém se spojením a oba hráči prokáží, že mají správný NAT type, bude o postupujícím muset rozhodovat los.

7. Výhry

 • Prizemoney za konkrétní místo dostává vždy hráč jako jednotlivec.

 • Prizemoney jsou rozděleny následovně:

  • 1. místo 25 000 Kč

  • 2. místo 15 000 Kč

  • 3. místo 7000 Kč

  • 4. místo 3000 Kč

 • Pokud hráč odstoupí z turnaje, je diskvalifikován nebo se nezúčastní všech částí turnaje, včetně Superfinále, ztrácí nárok na vyplacení prizemoney.

 • Hráč je povinen vyplnit/podepsat formulář, který mu bude zaslán na konci offline finále nebo Superfinále.

8. Etický kodex

 • Každý z hráčů postupujících z kvalifikačních turnajů je povinen dodržovat pravidla uvedena níže.

 • Hráč je povinen dbát na dodržování obecných zásad etiky, slušného chování a fair-play.

 • Hráč je povinen vyvarovat se jakékoliv veřejné komunikaci a vyjadřování, které by mohlo poškodit dobré jméno turnaje jej prezentovat v očích veřejnosti v negativním světle.

 • Hráč je povinen přistupovat k turnaji a jednotlivým zápasům vážně a v každém zápase vyvinout maximální úsilí pro dosažení nejlepšího možného výsledku a umístění. Předčasné odcházení od herního místa, odpojování se ze zápasů, vzdávání zápasů v soupeřův prospěch či záměrná nečinnost nebo vstřelení vlastních golů je přísně zakázáno.

 • Hráč se nesmí účastnit žádného turnaje pod vlivem alkoholu či jakýchkoliv návykových nebo nepovolených podpůrných látek.

 • Hráč je povinen účastnit se marketingových aktivit dle pokynů odpovědné osoby reprezentovaného klubu.

9. Závěrečná ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel, herního systému nebo časů v průběhu kteréhokoliv turnaje.

 • Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv akci bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na stránce. Změna pravidel akce nezakládá nárok účastníka na náhradu jeho nákladů vynaložených účastí na akci. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod akce, nebude moci akci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si vyhlašovatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto akci.

 • Vyhlašovatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti sankcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za případné tiskové chyby.

 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování všech podmínek pro účast v akci a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit účastníka z akce.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama