CZC.cz | iSport LIGA | Online kvalifikace #2
CZC.cz | iSport LIGA | Online kvalifikace #2

Registruj se do turnaje

Máš rád pořádné výzvy? Zapoj se do turnaje a srovnej své síly s ostatními hráči a ukaž, kdo je tady nejlepší!

Reklama

1. Obecná pravidla

1.1 Turnaj

 • Pořadatelem turnajů je společnost CZECH NEWS CENTER a.s., technické řešení turnajů poskytuje společnost Boosters s.r.o. a herní portál Grunex.com.

1.2 Národnost

 • Turnaje se může zúčastnit pouze hráč s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenské republiky.

1.3 Komunikace

 • Jediný oficiální kanál ke komunikaci s adminy je Grunex discord.
 • Každý hráč musí být přítomen v chatovací místnosti "fifa_chat-k-turnaji" na Grunex Discordu
 • Pro komunikaci s administrátorem lze také využít soukromé zprávy v době, kdy turnaj není online. Nejde však o hlavní komunikační kanál.

1.4 Potvrzení účasti

 • V procesu check-in je hráč povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji. Pokud hráč svou účast nepotvrdí, bude systémem turnaje automaticky vyloučen! 

1.5 Porušování pravidel turnaje

 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj nebo porušovat jeho pravidla. V takovém případě může být hráč či tým pořadatelem vyloučen z turnaje. Neznalost pravidel se neomlouvá

2. Hráči

 • Každý hráč je povinen mít správně vyplněné GAME ID (PSN) ve svém uživatelském profilu. V opačném případě může nastat vyloučení daného hráče z probíhajícího turnaje.

 • Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry

 • Hráči nesmí používat skripty, které jakkoliv mění nastavení hry, hráčů či mění nastavení vykreslování.

 • Zúčastněný hráč nesmí mít ban na jakémkoli účtu na Grunex.com.

 • Hráč smí streamovat svoje POV zápasu s 120s (2 min) delayem.

 • Jakmile se hráč či tým nedostaví do 20 minut po oficiálním začátku zápasu, je kontumačně poražen. Pro potvrzení kontumace musíte doložit screenshot s časem, že se soupeř k zápasu nedostavil. Pořízená média nahrajete do zápasu a podáte protest.

  Pokud do 40 minut po oficiálním zahájení kola nebude nijak reagovat či komunikovat ani jeden z hráčů zápasu, oba hráči budou kontumačně vyřazeni.

 • Každý hráč je povinen pořizovat během série média v podobě screenshotů se stavem zápasu. Manipulace a úprava medií je přísně zakázána. V takovém případě bude hráč/tým vyloučen z turnaje a bude následovat další trest.

 • Hráč se nesmí zúčastnit žádné turnajové série nebo jednotlivého turnaje s více jak jedním herním účtem.

 • Protesty se uznávají pouze za předpokladu, že jsou podané ihned po porušení pravidel. Protesty podané po konci zápasu se neuznávají.

3. Herní fáze turnaje

Online Kvalifikace: 29.10 - 7.11.

 • Celkem se uskuteční 4 online kvalifikace.
 • Online kvalifikace probíhají ve formátu klasického pavouka (Single-Elimination), který je vždy losován náhodně turnajovým systémem.
 • Nejlepší čtyři hráči z každé kvalifikace postoupí do uzavřené kvalifikace.
 • Online kvalifikace se hraje v režimu FIFA Ultimate Team (FUT) ve formátu BO2 se sčítáním skóre.

Uzavřená kvalifikace: 9.11.

 • Do uzavřené kvalifikace postoupí TOP 16 lídí z Online kvalifikací. TOP 16 nejlepších hráčů z minulého superfinále CZC.cz iSport ligy dostává přímý pozvání do uzavřené kvalifikace. A doplní tak postupující z Online kvalifikací.
 • Uzavřená kvalifikace se hraje v režimu FIFA Ultimate Team (FUT) ve skupinovém formátu BO2 sérií > 8 skupin po 4 hráčích. TOP 2 z každé skupiny postupují do superfinále. 
 • Při nerozhodném počtu bodů ve skupině rozhoduje nejprve vzájemný zápas, poté rozdíl skóre, poté vyšší počet vstřelených gólů. V případě, že nerozhodný stav bude přetrvávat, uskuteční se rozhodující zápas.

Skupinová fáze 14.11. - 15.11.

 • V každé skupině 4 hráči. Streamují se vybraná utkání viz. níže.

 • Každý s každým hraje 1x ve formátu BO2. Jednotlivé zápasy končí po zákl. Hrací části.

 • První dva hráči postupují do play-off, které se odehraje 22.11.2020. Tam budou hráč seedováni dle klíče: 1.A vs. 2.B, 1.C vs. 2.D, 1.B vs. 2.A, 1.D vs. 2.C 

 • V případě, že hráč ragequitne hru nebo bude z turnaje z jiného důvodu vyloučen a to v jakékoliv fázi turnaje nebo BO2 série, bude celá rozehraná BO2 série a všechny předchozí i budoucí  hráčem hrané BO2 série kontumovány poměrem 0:4.

 • Při rovnosti bodů dvou hráčů ve skupině rozhoduje:

  1. Vzájemný zápas

  2. Rozdíl skóre

  3. Vyšší počet vstřelených gólů

 • Při rovnosti bodů tří a více hráčů ve skupině rozhoduje:

  1. Vzájemné zápasy (počítané minitabulkou mezi hráči u nichž rovnost bodů přetrvává 3 body za vzájemnou výhru, 1 bod za vzájemnou remízu, 0 za prohru)

  2. Rozdíl skóre z minitabulky (pouze ze vzájemných zápasů hráčů, u kterých přetrvává rovnost bodů)

  3. Vyšší počet vstřelených branek z minitabulky (pouze ze vzájemných zápasů hráčů, u kterých přetrvává rovnost bodů)

 • Pokud rovnost stále přetrvává (platí pro obě výše zmíněné varianty), administrátor vypíše doplňující vzájemné zápasy mezi hráči (pouze mezi těmi, mezi kterými rovnost přetrvává). V případě rovnosti dvou hráčů jeden BO1 zápas, který se bude hrát až do penalt. V případě tří a více hráčů novou tabulku, kde se utká každý s každým formátem BO1 až do penalt. Zde bude po počtu bodů rozhodovat vzájemný zápas, poté rozdíl skóre a poté vyšší počet vstřelených branek.

Superfinále: 14.11 - 21.11.

 • Superfinále se hraje BO2 ve skupinovém formátu > 4 skupiny po 4 hráčích. TOP 2 z káždé skupiny postupuje do finálového Play-Off.
 • Hráči postupující ze skupin budou do play-off naseedováni dle klíče: 1.A vs. 2.B, 1.C vs. 2.D, 1.B vs. 2.A, 1.D vs. 2.C 
 • Play-off se hraje formátem single-elimination BO3.

4. Nastavení zápasu​

 • Režim FUT má své vlastní přednastavené nastavení.
 • V režimu FUT je zakázano používat hráče na hostování a stejně tak kartičky, které dočasně zlepšují atributy jednotlivých hráčů (střelu, rychlost, atd.) - tzv. tréninky.

4.1 Průběh zápasu

 • Hraje se v režimu FIFA Ultimate Team (FUT).

 • Přidejte si soupeře do svých přátel na PS4 (jeho PSN ID naleznete v jeho profilu)

 • Hru zakládá hráč postavený výše v pavouku a může si vybrat tým jako první.
 • Spusťe hru FIFA (verze hry záleží na pravidlech příslušného turnaje) ➡ Běžte do záložky "FIFA ONLINE/ULTIMATE TEAM ➡ Zvolte možnost "Přáteláky Online" ➡ Vyber si svého soupeře z friendlistu a pozvi ho do Lobby ➡ Počkejte na připojení soupeře, na PSN si napište do soukromého chatu READY pro úspěšné zahájení zápasu ➡ Spusťte zápas

4.2 Zápas

 • Pro účast je nutné vlastnit PS Plus předplacenou službu, jinak není možné využívat multiplayer.

 • Před startem zápasu jsou obě strany povinné zkontrolovat nastavení lobby.

 • Startem zápasu souhlasí obě strany s nastavením a dále není možné se odvolávat na špatné nastavení zápasu.

 • Je potřeba mít ve svém ovládání nastavené TAKTICKÉ bránění!

 • V režimu FUT je zakázano používat hráče na hostování a stejně tak kartičky, které dočasně zlepšují atributy jednotlivých hráčů (střelu, rychlost, atd.) - tzv. tréninky.

 • Zápasy v BO2 sérii končí v základní hrací době. Po odehraných 90 minutách si hráči vyscreenují výsledek a ze zápasu odejdou.

4.2.2 Vlastní formace

 •  Všichni hráči můžou používat vlastní formace.

4.2.3 Prodloužení

 • Pokud zápas skončí remízou, je potřeba založit nový zápas. V tomto dalším zápase se hraje pouze 35 minut, pokud i po tomto čase bude trvat remízový stav, hraje se až do konce herního času GOLDEN GOAL. Kdyby i tak skončil zápas remízou, hraje se další zápas, který bude hned od jeho začátku jako GOLDEN GOAL.

 • V případě uzavřené kvalifikace se hraje 2xBO2 základní hrací doba bez GOLDEN GOAL.

4.2.4 Problém se spojením

 • Pokud nastane problém se spojením a oba hráči prokáží, že mají správný NAT type, bude o postupujícím muset rozhodovat los.

5. Výhry

 • 1. místo: 40 000 Kč
 • 2. místo: 15 000 Kč
 • 3. místo: 5 000 Kč

6. Etický kodex

 • Každý z hráčů postupujících z kvalifikačních turnajů je povinen dodržovat pravidla uvedena níže.

 • Hráč je povinen dbát na dodržování obecných zásad etiky, slušného chování a fair-play.

 • Hráč je povinen vyvarovat se jakékoliv veřejné komunikaci a vyjadřování, které by mohlo poškodit dobré jméno turnaje jej prezentovat v očích veřejnosti v negativním světle.

 • Hráč je povinen přistupovat k turnaji a jednotlivým zápasům vážně a v každém zápase vyvinout maximální úsilí pro dosažení nejlepšího možného výsledku a umístění. Předčasné odcházení od herního místa, odpojování se ze zápasů, vzdávání zápasů v soupeřův prospěch či záměrná nečinnost nebo vstřelení vlastních golů je přísně zakázáno.

 • Hráč se nesmí účastnit žádného turnaje pod vlivem alkoholu či jakýchkoliv návykových nebo nepovolených podpůrných látek.

 • Hráč je povinen účastnit se marketingových aktivit dle pokynů odpovědné osoby reprezentovaného klubu.

7. Závěrečná ustanovení

 • Pořadatel si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel, herního systému nebo časů v průběhu kteréhokoliv turnaje.

 • Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv akci bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat či změnit její pravidla. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich zveřejněním na stránce. Změna pravidel akce nezakládá nárok účastníka na náhradu jeho nákladů vynaložených účastí na akci. Pokud z jakéhokoli závažného důvodu, který je způsobilý narušit nebo jinak negativně ovlivnit správu, bezpečnost, čestnost, poctivost anebo řádný chod akce, nebude moci akci pokračovat podle plánu, vyhrazuje si vyhlašovatel právo dle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit tuto akci.

 • Vyhlašovatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti sankcí (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), ani za úplnost výtahů z těchto pravidel, která mohou být ve zkrácené verzi zveřejňovány v propagačních materiálech, ani za případné tiskové chyby.

 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kontrolovat dodržování všech podmínek pro účast v akci a v případě sporu posoudit, a s konečnou platností rozhodnout o jakémkoliv nároku, včetně práva vyloučit účastníka z akce.

8. Osobní údaje 

Společnost CZECH NEWS CENTER a.s. bude zpracovávat osobní údaje hráčů Turnajů a Superfinále v souladu s Informací o zpracování osobních údajů.  

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či nejasností v pravidlech nás kontaktujte na těchto emailech: nicolas.heller@grunex.com a jiri.slavik@grunex.com

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama