Grunex Fortnite FUN Cup #1 SkyBattle
Grunex Fortnite FUN Cup #1 SkyBattle

Registruj se do turnaje

Máš rád pořádné výzvy? Zapoj se do turnaje a srovnej své síly s ostatními hráči a ukaž, kdo je tady nejlepší!

Reklama

PRAVIDLA ZÁPASU  

1. Základní pravidla

1.1 Formát zápasů

 • Zápasy se hrají v game modu SOLO ve formátu 1v1 CREATIVE.
 • Pokud víte, že se na zápas nemůžete dostavit, a zároveň máte potvrzen Check-in, je hráč povinen se spojit nejpozději 30min před zápasem s administrátorem v příslušné skupině na Discordu (#fortnite_admin) a nahlásit jméno náhradníka / odstoupení. V opačném případě bude ze zápasu vyloučen. Ověření probíhá na základě zaslaných medii, a nebo kontroly admina (připojením do hry a zasláním friend requestu, nereakce = vyloučení). Admin nickname "DannoCZ" (Discord: "Danno").
 • Zápasu se mohou účastnit hráči všech platforem, musí však splňovat veškeré uvedené podmínky a pravidla, bez ohledu na platformu - pokud platforma neumožňuje, aby byly pravidla splněny bez výjimek - hráč se na dané platformě nemůže zápasu účastnit.

Připojení do zápasu

1) Replays (media) Každý hráč je povinen mít zapnutý v nastavení "Record Creative mode Replays" a "Record Large Team Replays" na pozici ON. Je to z důvodu řešení protestů a dokazování. Nastavení najdete přes ESC - Nastavení - 2.záložka (ozubené kolečko) a úplně dole ve spodní části najdete sekci "Replays".

 

2) Zaslání pozvánky:

FUN turnaje se hrají ve větším počtu lidí, a proto je zapotřebí spojit se do party s Main Adminem, který bude v detailu turnaje vypsán! Celý proces probíhá tak, že posíláte Friend request na nick zmíněný v turnaji. Admin vám friend request potvrdí a 10 minut před zápasem pošle pozvánky do party. Ten kdo pozvánku nepřijme / bude offline je automaticky vyloučen z turnaje. Dejte si pozor tedy na vyplněné GAME ID, které musí být shodné s vašim nickem ve hře! Na nikoho nečekáme z důvodu špatného nicku nebo napojování do hry. Hráči musí být 15 minut před zápasem v lobby a čekat na pozvánku od admina!

3) Připojení na mapu Připojení na mapu povoluje admin zápasu. Jakmile bude vytvořen squad o všech hráčích z jednoho balíku, kteří jsou vypsaní spustí se Creativ. V Creativu sledujte u kterého portálu stojí main Admin, kterému jste posílali pozvánku. Do žádného jiného portálu nevcházejte!  *pokud někdo bude v jíném portál, nebo HUBu potom co se hra spustí - automaticky bude vyloučen a o výši trestu rozhodne administrátor turnaje.  

 

4) Kontrola před zápasem Administrátoři si vyhrazují právo kohokoli vyloučit ze zápasu za nevhodné chování, přibírání lidí do turnajů, kteří nejsou v soupisce atd. 5) Zbraně ( typ zbraně dle názvu a určení turnaje) Jedinou zbraní tohoto turnaje jsou letadla! Výbuch letadla = smrt / kill pro protivníka, který vás sestřelí. Dotek země, a nebo přiblížení se k nepřátelské platformě = smrt.

6) Bojiště Hru spouští administrátor po kontrole soupisky hráčů na serveru. V mezidobí je možné vzít si letadla a mapu prolétávat. Pokud někdo bude záměrně mimo mapu v jiném portálu, či HUBu automatický vypadává. Jakmile administrátor spustí hru každému se přidělí jeho platforma automaticky. Z vaší strany není nic zapotřebí potvrzovat nebo hledat. 

 

7) Začátek boje Začátek hry spouští administrátor. Po startu se přenačte mapa a přidělí se vám platforma.

8) Finální tabulka (média) Jako závěrečný screen se dělá screen z finální tabulky po ukončení hry. Každá hra trvá 5 minut. Počet bitev je určen v příslušném detailu turnaje! Finální tabulku si vyscreenujte a ponechejte z důvodu kontroly. Vítězí ten, kdo má nejvíce eliminací za nastavený čas. V případě shody rozhoduje Eliminated (úmrtí, menší = lepší).

Veřejné nastavení mapy: SHIELDS & HEALTH - 50 Dotek země = smrt Objekty nelze prolétat.

1.2 Povinnosti hráčů

 • Každý hráč je povinen mít správně vyplněné GAME ID ve svém uživatelském profilu na webu Grunex. V opačném případě může nastat vyloučení daného hráče z probíhajícího zápasu. Za GAME ID je brán Fortnite nickname.
  * Umístění GAME ID na Grunex portále
  * Za správné GAME ID zodpovídá kapitán Teamu, v solu hráč samotný. Daný nick by měl souhlasit také s nickem na Discordu, pro urychlení řešení protestů a samotného turnaje. Pokud není nick správně vyplněn, může dojít ke kontumační prohře hráče, který nemá správně vyplněn Nick. Pokud Nick nebude souhlasit u hráče opakovaně, může být udělen administrátorem zápasu ban.  
 • Zápasu se mohou účastnit pouze hráči, kteří nejsou blokování (BAN, atd.), v potaz mohou být brány i jiné herní portály.
 • Hráči jsou povinni respektovat rozhodnutí admina. Nerespektování tohoto bodu může vést k vyloučení ze zápasu.
 • Hráči jsou povinni zajistit, aby byli přítomni během zápasu na Discordu a v příslušné skupině #Balík A, #Balík B, #Balík C, a to z důvodu, aby byli v případě problému informování a dostupní. 
 • Hráči jsou povinni se chovat s respektem k jejich protihráčům a pořadatelům. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu, jehož výši určí administrátor zápasu. Kromě toho hráčův tým riskuje vyloučení z turnaje.
 • Všichni hráči (včetně případného náhradníka) jsou povinni se připojit do 5 minut od oficiálního začátku hry. Zpoždění začátku může ohlásit pouze administrátor do chatu příslušného zápasu a nebo Discord #fornite_chat.
 • Hráči jsou povinni před začátkem zápasu překontrolovat svého protivníka v Lobby a zapnutý mód CREATIVE. Pokud bude v lobby jiný hráč, či tým, než máte uvedeno v soupisce, neakceptujte hru, informujte protistranu aby se dostavila na Discord, či chat v detailu zápasu a informujte administrátora zápasu (Grunex portál -> turnaj -> playoff -> detail zápasu -> záložka "Protesty"), či Discordu #fortnite_admin
 • Hráči jsou povinni, používat nejnovější verzi hry. Veškeré aktualizace musí být staženy před začátkem zápasu.
 • Úmyslné zdržování zápasu bude mít za následek udělení trestu jehož výši určí administrátor.
 • Každý hráč je povinen seznámit se s pravidly. Neznalost neomlouvá. * Pokud kapitán či hráč zjistí jednání v rozporu s pravidly, je povinnosti takové jednání nahlásit odpovědnému administrátorovi na webu v detailu zápasu záložka "Protesty". Pokud tak neučiní, může být trest udělen také jemu. **Každý hráč je odpovědný za své technické problémy (internet, hardware, atd.). Zápasy nebudou odkládány z důvodu napojování či jiných problémů. ***Hráči mohou využívat vysílacích platforem. Povinnosti takového hráče je následně nastavit Delay minimálně na 300s (5 minut).  

1.3 Zákazy

 • Je zakázáno používat jakékoli externí programy, které mění vlastnosti hry, anebo zvýhodňuje hráče oproti jiným týmům.
 • Je zakázáno používat jakékoli bugy hry a chyby mapy, vlastních skinů postav či zbraní.
 • Je zakázáno jakýkoli Teaming (spolupráce) s jiným týmem či hráčem z jiného týmu.
 • Je zakázáno jakékoli použití cheatů.
 • Je zakázáno vytvoření a využití multiúčtu.
 • Je zakázáno podávat informace o průběhu zápasu, pozice a stavu teamu jiným týmům, či osobám spojených s danými týmy, dokud zápas neskončí.
 • Je zakázáno se účastnit zápasu jako hráč z více týmů. Takový hráč může být použit pouze jako náhradník a to pouze za předpokladu, že turnaje se jeho tým neúčastní.
 • Je zakázáno vytvářet vulgární či jinak urážlivé názvy týmu.

 

2. Obecné pravidla

2.1 Komunikace

 • Veškerá komunikace s administrátorem probíhá na Discordu v záložce „Fortnite - #fortnite_admin“.
 • V průběhu zápasu jsou hráči povinni být na Discordu, alespoň v rámci roomky #fornite_chat. Pokud hráč / tým nebude na discordu přítomen a vznikne nějaká nesrovnalost vůči hráči, tak nemůže být podán jakýkoli protest a bude vyhověno protistraně.
 • Pro komunikaci s administrátorem lze také využít soukromé zprávy v době, kdy zápas není online. Nejde však o hlavní komunikační kanál s administrátorem během zápasu! Discord: https://discord.gg/NgXFYpn E-mail: martin.golodzej@grunex.com

2.2 Potvrzení účasti

 • V procesu check-in je hráč povinen potvrdit svou účast a přítomnost v zápasu. Pokud hráč svou účast nepotvrdí, bude systémem automaticky nahrazen prvním náhradníkem v pořadí!  

2.3 Vyhodnocení zápasů

 • Vyhodnocení zápasů probíhá na základě kontroly screenů, médií a nebo spectate modu z pozice administrátora.
 • Každý hráč je povinen dodat screen z výsledné tabulky na konci zápasu. Tabulka se objeví automaticky po ukončení.  DOPLNIT OBRAZEK
 • Probíhá kontrola nejen počtu killů, ale také Nicků, které budou uvedeny aby se zajistilo spravedlivé rozhodnutí o tom, že zápas skutečně proběhl ve správný čas a se správným týmem. Nebudou uznány screeny, ve kterých chybí protější tým.
 • Vyhodnocení zápasů probíhá v pauze mezi jednotlivými koly. Může však trvat až 24 hodin od ukončení zápasu, z důvodu protestu či jiných chyb. Pokud k takovému případu dojde, administrátor bude o této skutečnosti informovat na Discrodu v roomce pro chat.  

3.0 Herní pravidla

*Trest – Trestem se rozumí vyloučení ze zápasu, případně ban. Konečné rozhodnutí uděluje administrátor

3.1 Zdržování zápasu

 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat zápas. V takovém případě bude hráči, či celému týmu udělen trest, který může být také formou vyloučení ze zápasu. Pokud k takovému případu dojde informujte administrátora zápasu.

3.2 Média

 • Hráč i kapitán týmu je povinen pořizovat během hry záznam hry(IN GAME FORNITE REPLAY). Každý hráč po své smrti pořídí screen výsledné tabulky po konci zápasu.Tyto soubory nahraje do portálu Grunexu - příslušný turnaj - Playoff - detail vašeho zápasu - přílohy.
 • Screeny musí být v odpovídající kvalitě aby je bylo možné číst. Nepřehledné, malé, nečitelné screeny nebudou akceptovány.
 • Manipulace a úprava medií je přísně zakázána. V takovém případě bude hráč, či tým vyloučen ze zápasu a bude následovat další trest*.

3.3 Udělování banů

 • Hráči či týmu bude udělen týdenní ban na zápasy:
  • Pokud se přihlásí do zápasu, potvrdí svoji účast, ale vzápětí se celý tým nedostaví nebo se dostaví pouze 1-2 hráči(Squad), 1 hráč (DUO)!
  • Pokud si tým vymění hráče za jiného, během zápasu, aniž by tuto výměnu oznámili příslušnému Adminovi!
  • Pokud hráč či tým postoupí do finále a včas (po skončení kvalifikace) neoznámí, že se finále nemůže zúčastnit!
  • Hrubé porušování pravidel.
  • Administrátor má právo zvolit výši a délku trestu dle svého uvážení. Pokud je hráči udělen ban nesmí se účastnit dalších zápasů pod jiným účtem či týmem.
  • Pokud tým bude hrát s hráčem, který má na Grunex, či jiném portále udělen ban riskují udělení banu také jim. Příčinu banu a datum jeho udělení hodnotí administrátor osobně.  

3.4 Technické problémy serveru

 • Pokud nastane jakýkoli výpadek ještě před začátkem zápasu, bude zápas odložen na jiný termín, který se dozvíte v discord roomce chat.
 • Jestliže nastanou v průběhu zápasu problémy se serverem, které nebudou moct být opraveny obratem, bude zápas dohráván v dalším termínu s body nasbíraných v předchozích zápasech. Body nasbírané během přerušeného zápasu se nepočítají.

 

4. Administrátor

 • Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectate módu ve hře případně záznamy z her.
 • O udělení trestu rozhoduje admin daného zápasu na základě doložených důkazů. Tím se rozumí screen či replay ze hry.
 • V případě jakýchkoli dotazů se obraťte vždy na admin tým.
 • Admin tým si vyhrazuje právo na jakoukoli změnu pravidel, herního systému nebo časů v průběhu kteréhokoliv zápasu.  

5. Ceny

Ceny budou oznámeny v detailu turnaje. Včetně podmínek jejich vyplacení.

 

6. Obecná ustanovení

Každý tým svou účastí v zápasu i v soutěži vyjadřuje souhlas, že je seznámen s pravidly hry.

V případě jakýkoli nejasností v pravidlech kontaktujte admin tým na adrese: martin.golodzej@grunex.com

 

Reklama
Reklama
Reklama