PUBG Squad Cup powered by LG Ultragear | Grand Finále
PUBG Squad Cup powered by LG Ultragear | Grand Finále

Uzavřený turnaj

Tento turnaj nemá povolené registrace.

Reklama

1. Obecná pravidla

1.1 Úvodní ustanovení

 • Pořadatelem PUBG Squad Cup powered by LG Ultragear (dále jen „liga“) je společnost Boosters s.r.o., IČ: 29048907, se sídlem Zvoncovitá 1972/5 , 155 00 Praha 5 (dále jen „pořadatel“). Pořadatel může pověřit administrátora dalšími činnostmi při pořádání ligy. Pořadatel si vyhrazuje veškerá vysílací práva k průběhu hry a jejímu záznamu.
 • Za tým musí ke hře nastoupit minimálně 3 hráči s trvalým pobytem v České republice nebo na Slovensku. Jeden hráč může mít trvalý pobyt v zahraničí.

1.2 Komunikace

 • Veškerá komunikace s administrátorem probíhá v příslušných roomkách turnaje na Grunex Discordu kde budete automaticky přítomni po celou dobu odehrávání turnaje. 
 • V průběhu PUBG turnajů jsou hráči povinni být na discordu. Pokud nebudou na discordu a vznikne nějaká nesrovnalost vůči hráči, tak nemůže podat jakýkoliv protest.

1.3 Herní účty

 • Každý hráč je povinen mít správně vyplněné GAME ID ve svém uživatelském profilu. V opačném případě může nastat vyloučení daného týmu z probíhajícího turnaje.
 • Kapitán týmu by si měl hlídat hráče zda mají aktuální GAME ID.

1.4 Potvrzení účasti

 • V procesu check-in je hráč povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji. Pokud hráč svou účast nepotrvdí, bude systémem turnaje automaticky nahrazen prvním náhradníkem v pořadí! 

1.5 Harmonogram

 • Turnaj se dělí na dvě kvalifikace a Grand Finále.
 • Týmy sbírají v kvalifikačních turnajích body do kvalifikačního žebříčku. Do Grand Finále poté postoupí nejlepších 16 týmů.

Formát kvalifikací: BO5 (Miramar, Miramar, Erangel, Erangel, Erangel)

Formát Grand Finále:  BO6 

2. Herní pravidla

2.1 Zdržování turnaje

 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj. V takovém případě bude hráč či tým vyloučen z turnaje a bude mu udělen trest.

 

2.2 Média

 • Manipulace a úprava médií je přísně zakázána. V takovém případě bude hráč či tým vyloučen z turnaje a bude následovat další trest.

  2.3 Udělování banů

 • Hráči či týmu bude udělen ban (délku banu určuje admin):
  • Pokud se přihlásí do turnaje, potvrdí svou účast, ale vzápětí se tým nedostaví v počtu hráčů ve kterém mohou odehrát turnaj!
  • Pokud si tým vymění hráče za jiného, během turnaje, aniž by tuto výměnu oznámili příslušnému adminovi turnaje!
  • Pokud hráč či tým postoupí do finále a včas (po skončení kvalifikace) neoznámí, že se finále nemůže zúčastnit!
  • Pokud tým v kvalifikaci/finále nedohraje všechna kola a neoznámí adminovi důvod.
  • Při podezření používání cheats / týmování / macra a jakýchkoliv programů třetích stran.
  • Po potvrzení užívání nepovolených pomůcek, které zvýhodní tým, je celý tým diskvalifikován z turnaje a zároveň všem členům udělen BAN (o délce rozhoduje hlavní admin a může rozhodovat i o délce na konkrétní hráče)​​

2.4 Sestavy​

 • Hráč, který hraje turnajovou sérii za jeden tým se v celé sérii nesmí zúčastnit dalších turnajů jako hráč ani jako náhradník jiného týmu.
 • Hráč, který postoupí do Grand Finále, se nesmí zúčastnit dalších kvalifikačních turnajů za jiný tým a to ani jako náhradník.
 • Vytvořený tým na turnajové platformě Grunex.com se musí skládat z přesného počtu hráčů pro daný herní mód tzn. Duo - 2 hráči, Squad - 4 hráči.
 • Tým má povolené 2 náhradníky po celou dobu turnaje (2 kvalifikace a Grand Finále)
 • Tým může turnaje odehrát minimálně ve 3 hráčích.
 • Náhradníky je nutné a povinné nahlásit adminovi před začátkem turnaje. Admin si vyhrazuje právo na neschválení nahlášeného náhradníka.
 • Seznam náhradníků bude zaznamenán a veřejně přístupný

Pro tato pravidla neplatí výjimky

Pokud bude porušen jakýkoliv bod těchto pravidel, admin tým si vyhrazuje právo na odebrání jakéhokoli množství nahraných bodů týmu v turnaji, ve kterém došlo k porušení pravidel.

2.5 Změna sestavy

 • Sestavu není možné měnit od přihlášení do kvalifikačního turnaje až po konec Grand Finále

3. Základní pokyny

3.1 Hráči/Týmy

 • Slot v lize/turnaji patří vždy hráči, který je na stránce týmu v turnajové platformě Grunex.com uveden jako "majitel týmu." Administrátor ani jiný člen Grunex týmu nemá možnost převést vlastnictví týmu na jiného hráče.
 • Týmy mají zakázáno používat explicitní, nevhodný či jinak dehonestující název týmu/nick hráče. Administrátor turnaje má právo na úpravu názvu či nicku, pokud tým výzvu neuposlechne.
 • Hráči nesmí používat skripty, které pohybují se zaměřováním, postavou či mění nastavení vykreslování.
 • Hráči nesmí hrát s použitím externích aplikací nebo hardwaru, který zasahuje do hry.
 • Hráči nesmí využít komunikace se spectatory nebo protihráči k zjištění pozic jiných protihráčů.
 • Hráči musí dohrávat veškeré zápasy.
 • Je zakázáno využívání veškerých herních Bugů, případně jiných chyb ve hře!
 • Je zakázán veškerý teaming s ostatními protihráči/týmy, komunikace se spectatorem/observerem a jiné.
 • Je zakázáno používat flaregun.
 • Je přísně zakázáno urážet slovně nebo jinak napadat protihráče či pořadatele turnaje! Takové jednání bude trestáno. Trestán bude daný hráč = diskvalifikace nebo odebrání odměn!
 • Zúčastněný hráč nesmí být zabanován na jiném portálu. (Faceit, GLL, Playzone, Starladder apod.)
 • Zúčastněný hráč nesmí mít ban na jakémkoliv dalším účtu.
 • Hráč nesmí streamovat svůj POV z turnaje. Pořadatel si vyhrazuje veškerá vysílací práva k průběhu hry a jejímu záznamu.

3.2 Průběh Squad/Squad FPP hry

 • Hru zakládá daný admin, který po vytvoření "Balíků" poskytne všem název a heslo serveru k danému balíku, kde se poté hráči připojí.
 • Pokud některému hráči spadne hra v kvalifikačním zápase, je možnost se napojit zpět pomocí restartu hry a následného tlačítka "Reconnect".
  • Pokud však tato možnost nefunguje, v takovém případě se server restartovat nebude, pouze v případě, že se nenapojí dva hráči z týmu. Pokud ve hře stále bude alespoň 3 hráči z týmu, tým má stále šanci na postup.
   • Není možnost ani přesunutí hráče či týmu do jiného balíku, jakožto kompenzaci.
 • REMAKE lobby = Pokud spadne hra 4 a více hráčům z celkového počtu hráčů nebo 2 a více hráčům z jednoho týmu. V případě, že dojde k nalezení chyby v nastavení serveru, ale hra již byla odehrána, restartovat se nebude.

Neznalost pravidel se neomlouvá.

4. Nastavení hry

ERANGEL & MIRAMAR Hraje se podle esport globálního nastavení

5. Bodování 

Umístění

Body

#1

10

#2

6

#3

5

#4

4

#5

3

#6

2

#7

1

#8

1

kill = 1 bod

 

(Při stejném počtu bodů první rozhoduje, kdo má více killů a pokud bude i stejný počet killů, tak rozhoduje lepší průměrná pozice ve hře)

 

6. Admin

 • Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo ve hře.
 • O udělení trestu rozhoduje admin dané soutěže na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot nebo demo z hry.
 • V případě jakýchkoliv dotazů se vždy obraťte na admin tým.
 • Admin tým si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel, herního systému nebo časů v průběhu kteréhokoliv turnaje.
 • Admin tým neznalost pravidel neomlouvá.
 • Při nevyhovujícím počtu týmů, který by zapříčinil, že by v jednom z balíků bylo méně nebo více jak 16 týmů, má administrátor právo nezařadit do turnaje některé týmy. V takovém případě rozhoduje vždy pořadí registrace. Týmy s dřívějším datem registrace mají pro zařazení do turnaje přednost.
 • Admin každého turnaje má právo na změnu/úpravu kteréhokoli pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky v konkrétním přesně definovaném případě. Veškeré zde nespecifikované případy řeší admin individuálně.

7. Ceny

 • Jsou vždy uvedeny v článku pro daný turnaj a v turnaji na kartě "Hlavní"

8. Vyplácení výher

Výhra bude vyplacena na základě formuláře o zaslání výhry. Tento formulář bude týmům/hráči poslán nejpozději týden po skončení turnaje/ligy. Výhra bude poté hráči proplacena nejpozději měsíc od dodání správně vyplněného a podepsaného formuláře o zaslání výhry.

 

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či nejasností v pravidlech nás kontaktujte na těchto emailech:

peter.supak@grunex.com

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama