Grunex Fortnite 1v1 Skill Cup #2 PUMP / M4 / SMG / HUNTING
Grunex Fortnite 1v1 Skill Cup #2 PUMP / M4 / SMG / HUNTING

Registruj se do turnaje

Máš rád pořádné výzvy? Zapoj se do turnaje a srovnej své síly s ostatními hráči a ukaž, kdo je tady nejlepší!

Reklama

PRAVIDLA ZÁPASU  

1. Základní pravidla

1.1 Formát zápasů

 • Zápasy se hrají v game modu DUO ve formátu 1v1 CREATIVE.
 • Pokud víte, že se na zápas nemůžete dostavit, a zároveň máte potvrzen Check-in, je hráč povinen se spojit nejpozději 30min před zápasem s administrátorem v příslušné skupině na Discordu (#fortnite_admin) a nahlásit jméno náhradníka / odstoupení. V opačném případě bude ze zápasu vyloučen. Ověření probíhá na základě zaslaných medii, a nebo kontroly admina (připojením do hry a zasláním friend requestu, nereakce = vyloučení). Admin nickname "DannoCZ".
 • Zápasu se mohou účastnit hráči všech platforem, musí však splňovat veškeré uvedené podmínky a pravidla, bez ohledu na platformu - pokud platforma neumožňuje, aby byly pravidla splněny bez výjimek - hráč se na dané platformě nemůže zápasu účastnit.

Připojení do zápasu

1) Replays (media) Každý hráč je povinen mít zapnutý v nastavení "Record Creative mode Replays" a "Record Large Team Replays" na pozici ON. Je to z důvodu řešení protestů a dokazování. Nastavení najdete přes ESC - Nastavení - 2.záložka (ozubené kolečko) a úplně dole ve spodní části najdete sekci "Replays".

 

2) Zaslání pozvánky: Pokud je turnaj typu 1v1 je nutné zaslat / přijmout pozvánku protějšímu hráči. Jeho herní NICK najdete v detailu turnaje - záložka Playoff. Najděte své jméno a klikněte na hráče, který hraje proti vám. V detailu zápasu najdete jeho nick. Pokud hráč nereaguje, déle jak 5 minut, na invite kontaktujte admina zápasu na Discordu.

3) Připojení na mapu Probíhá na základě tzv. ISLAND CODE. Island code se může od zde uvedeného lišit. Aktuální code najdete vždy v detailu článku turnaje.

 

4) Kopírování a vložení kódu a) Na stránce výše uvedené / článku který je v turnaji zkopírujte kód, který uvidíte. 

b) Připojte se s spoluhráčem / protihráčem (dle pravidel turnaje) do skupiny, spusťte Creative a přejděte do HUBu (místo kde se objevíte po spuštění hry a po mapě máte rozmístěny portály na externí minihry).

c) Vyberte si jeden portál. Dojděte k němu a stiskněte a drže klávesu "E" (případně jinou klávesu, kterou máte nabindovanou pro sbírání věcí).

d) Po otevření okna na kód vložte nahoru zkopírovaný kód. Vyberte přidanou mapu, počkejte na loading a vstupte do portálu. *Pokud jste si mapu v prvních krocích přidali pomocí tlačítka "ADD TO MY QUEUE" na webu epicgames. Budete mít mapu přidanou automatickou. Hlídejte si však správnost kódu, který se může měnit v rámci různých turnajů.

* Název a kód se může měnit dle turnaje. Kontrolujte vždy kód. Kód si můžete ověřit také po vstoupení přes portál kdy se vám kód mapy vypíše nahoře.

5) Kontrola před zápasem Po připojení na mapu nespouštějte ihned zápas! Ujistěte se, že váš oponent je ve hře a jeho nick souhlasí.  6) Informovanost Pečlivě si pročtěte informace na levé straně obrazovky popisující dění a poté přejděte do středu kde najdete score board na důkaz, že jste připraveni. Poté odstarujte hru. *Kdo ty kdo nestihnou přečíst může posloužit tento screen.

7) Zbraně ( typ zbraně dle názvu a určení turnaje) Z platforem uprostřed si vezměte příslušné zbraně. Zbraně jsou rozděleny na polovinu, každý hráč má svou stranu. Pokud váš oponent vám vezme zbraň z platformy s tím, že bude hrát například double pump počkejte na respawn zbraně a poté si jí vezměte vy.

8) Bojiště Jakmile budete připraveni a mít své zbraně, přejděte do pravé strany středu mapy kde se nachází schody. (na druhé straně od platforem se zbraněmi).

9) Startovací zeď Mezi schody postavte klasickou zeď. Každý hráč se postaví na svou stranu. Stěnu editujte, oba hráči proběhněte na stranu soupeře a začněte stavět.

10) Začátek boje Střílení je dovoleno až od 3 poschodí. Základní schody mapy = 1. poschodí.

11) Zabití soupeře Po každém zabití soupeře se vám resetují životy a štíty. Po každém zabití je nutné shodit vaše stavby a začít znovu (viz bod 8 a 9). Vyhrává ten kdo jako první nastřílí 3 killy.  12) Finální tabulka (média) Jako závěrečný screen se dělá screen z finální tabulky po ukončení hry. Hráč, který hru začal dá ESC - END GAME. Po chvíli vyskočí tabulka, kterou vyscreenujte jako je na obrázku níže a zašlete do turnaje - Playoff - váš NICK - Přílohy. Jiné screeny než finální tabulka nebudou akceptovány! Screen scoreboardu umístěného na mapě není dostačující!

Veřejné nastavení mapy: FALL DEMAGE - OFF GLIDER REDEPLOY - OFF SHIELDS & HEALTH - 100

1.2 Povinnosti hráčů

 • Každý hráč je povinen mít správně vyplněné GAME ID ve svém uživatelském profilu na webu Grunex. V opačném případě může nastat vyloučení daného hráče z probíhajícího zápasu. Za GAME ID je brán Fortnite nickname.
  * Umístění GAME ID na Grunex portále
  * Za správné GAME ID zodpovídá kapitán Teamu, v solu hráč samotný. Daný nick by měl souhlasit také s nickem na Discordu, pro urychlení řešení protestů a samotného turnaje. Pokud není nick správně vyplněn, může dojít ke kontumační prohře hráče, který nemá správně vyplněn Nick. Pokud Nick nebude souhlasit u hráče opakovaně, může být udělen administrátorem zápasu ban.  
 • Zápasu se mohou účastnit pouze hráči, kteří nejsou blokování (BAN, atd.), v potaz mohou být brány i jiné herní portály.
 • Hráči jsou povinni respektovat rozhodnutí admina. Nerespektování tohoto bodu může vést k vyloučení ze zápasu.
 • Hráči jsou povinni zajistit, aby byli přítomni během zápasu na Discordu a v příslušné skupině #Balík A, #Balík B, #Balík C, a to z důvodu, aby byli v případě problému informování a dostupní. 
 • Hráči jsou povinni se chovat s respektem k jejich protihráčům a pořadatelům. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu, jehož výši určí administrátor zápasu. Kromě toho hráčův tým riskuje vyloučení z turnaje.
 • Všichni hráči (včetně případného náhradníka) jsou povinni se připojit do 5 minut od oficiálního začátku hry. Zpoždění začátku může ohlásit pouze administrátor do chatu příslušného zápasu a nebo Discord #fornite_chat.
 • Hráči jsou povinni před začátkem zápasu překontrolovat svého protivníka v Lobby a zapnutý mód CREATIVE. Pokud bude v lobby jiný hráč, či tým, než máte uvedeno v soupisce, neakceptujte hru, informujte protistranu aby se dostavila na Discord, či chat v detailu zápasu a informujte administrátora zápasu (Grunex portál -> turnaj -> playoff -> detail zápasu -> záložka "Protesty"), či Discordu #fortnite_admin
 • Hráči jsou povinni, používat nejnovější verzi hry. Veškeré aktualizace musí být staženy před začátkem zápasu.
 • Úmyslné zdržování zápasu bude mít za následek udělení trestu jehož výši určí administrátor.
 • Každý hráč je povinen seznámit se s pravidly. Neznalost neomlouvá. * Pokud kapitán či hráč zjistí jednání v rozporu s pravidly, je povinnosti takové jednání nahlásit odpovědnému administrátorovi na webu v detailu zápasu záložka "Protesty". Pokud tak neučiní, může být trest udělen také jemu. **Každý hráč je odpovědný za své technické problémy (internet, hardware, atd.). Zápasy nebudou odkládány z důvodu napojování či jiných problémů. ***Hráči mohou využívat vysílacích platforem. Povinnosti takového hráče je následně nastavit Delay minimálně na 300s (5 minut).  

1.3 Zákazy

 • Je zakázáno používat jakékoli externí programy, které mění vlastnosti hry, anebo zvýhodňuje hráče oproti jiným týmům.
 • Je zakázáno používat jakékoli bugy hry a chyby mapy, vlastních skinů postav či zbraní.
 • Je zakázáno jakýkoli Teaming (spolupráce) s jiným týmem či hráčem z jiného týmu.
 • Je zakázáno jakékoli použití cheatů.
 • Je zakázáno vytvoření a využití multiúčtu.
 • Je zakázáno podávat informace o průběhu zápasu, pozice a stavu teamu jiným týmům, či osobám spojených s danými týmy, dokud zápas neskončí.
 • Je zakázáno se účastnit zápasu jako hráč z více týmů. Takový hráč může být použit pouze jako náhradník a to pouze za předpokladu, že turnaje se jeho tým neúčastní.
 • Je zakázáno vytvářet vulgární či jinak urážlivé názvy týmu.

 

2. Obecné pravidla

2.1 Komunikace

 • Veškerá komunikace s administrátorem probíhá na Discordu v záložce „Fortnite - #fortnite_admin“.
 • V průběhu zápasu jsou hráči povinni být na Discordu, alespoň v rámci roomky #fornite_chat. Pokud hráč / tým nebude na discordu přítomen a vznikne nějaká nesrovnalost vůči hráči, tak nemůže být podán jakýkoli protest a bude vyhověno protistraně.
 • Pro komunikaci s administrátorem lze také využít soukromé zprávy v době, kdy zápas není online. Nejde však o hlavní komunikační kanál s administrátorem během zápasu! Discord: https://discord.gg/NgXFYpn E-mail: martin.golodzej@grunex.com

2.2 Potvrzení účasti

 • V procesu check-in je hráč povinen potvrdit svou účast a přítomnost v zápasu. Pokud hráč svou účast nepotvrdí, bude systémem automaticky nahrazen prvním náhradníkem v pořadí!  

2.3 Vyhodnocení zápasů

 • Vyhodnocení zápasů probíhá na základě kontroly screenů, médií a nebo spectate modu z pozice administrátora.
 • Každý hráč je povinen dodat screen z výsledné tabulky na konci zápasu. Tabulka se objeví automaticky po ukončení.  DOPLNIT OBRAZEK
 • Probíhá kontrola nejen počtu killů, ale také Nicků, které budou uvedeny aby se zajistilo spravedlivé rozhodnutí o tom, že zápas skutečně proběhl ve správný čas a se správným týmem. Nebudou uznány screeny, ve kterých chybí protější tým.
 • Vyhodnocení zápasů probíhá v pauze mezi jednotlivými koly. Může však trvat až 24 hodin od ukončení zápasu, z důvodu protestu či jiných chyb. Pokud k takovému případu dojde, administrátor bude o této skutečnosti informovat na Discrodu v roomce pro chat.  

3.0 Herní pravidla

*Trest – Trestem se rozumí vyloučení ze zápasu, případně ban. Konečné rozhodnutí uděluje administrátor

3.1 Zdržování zápasu

 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat zápas. V takovém případě bude hráči, či celému týmu udělen trest, který může být také formou vyloučení ze zápasu. Pokud k takovému případu dojde informujte administrátora zápasu.

3.2 Média

 • Hráč i kapitán týmu je povinen pořizovat během hry záznam hry(IN GAME FORNITE REPLAY). Každý hráč po své smrti pořídí screen výsledné tabulky po konci zápasu.Tyto soubory nahraje do portálu Grunexu - příslušný turnaj - Playoff - detail vašeho zápasu - přílohy.
 • Screeny musí být v odpovídající kvalitě aby je bylo možné číst. Nepřehledné, malé, nečitelné screeny nebudou akceptovány.
 • Manipulace a úprava medií je přísně zakázána. V takovém případě bude hráč, či tým vyloučen ze zápasu a bude následovat další trest*.

3.3 Udělování banů

 • Hráči či týmu bude udělen týdenní ban na zápasy:
  • Pokud se přihlásí do zápasu, potvrdí svoji účast, ale vzápětí se celý tým nedostaví nebo se dostaví pouze 1-2 hráči(Squad), 1 hráč (DUO)!
  • Pokud si tým vymění hráče za jiného, během zápasu, aniž by tuto výměnu oznámili příslušnému Adminovi!
  • Pokud hráč či tým postoupí do finále a včas (po skončení kvalifikace) neoznámí, že se finále nemůže zúčastnit!
  • Hrubé porušování pravidel.
  • Administrátor má právo zvolit výši a délku trestu dle svého uvážení. Pokud je hráči udělen ban nesmí se účastnit dalších zápasů pod jiným účtem či týmem.
  • Pokud tým bude hrát s hráčem, který má na Grunex, či jiném portále udělen ban riskují udělení banu také jim. Příčinu banu a datum jeho udělení hodnotí administrátor osobně.  

3.4 Technické problémy serveru

 • Pokud nastane jakýkoli výpadek ještě před začátkem zápasu, bude zápas odložen na jiný termín, který se dozvíte v discord roomce chat.
 • Jestliže nastanou v průběhu zápasu problémy se serverem, které nebudou moct být opraveny obratem, bude zápas dohráván v dalším termínu s body nasbíraných v předchozích zápasech. Body nasbírané během přerušeného zápasu se nepočítají.

 

4. Administrátor

 • Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectate módu ve hře případně záznamy z her.
 • O udělení trestu rozhoduje admin daného zápasu na základě doložených důkazů. Tím se rozumí screen či replay ze hry.
 • V případě jakýchkoli dotazů se obraťte vždy na admin tým.
 • Admin tým si vyhrazuje právo na jakoukoli změnu pravidel, herního systému nebo časů v průběhu kteréhokoliv zápasu.  

5. Ceny

Ceny budou oznámeny v detailu turnaje. Včetně podmínek jejich vyplacení.

 

6. Obecná ustanovení

Každý tým svou účastí v zápasu i v soutěži vyjadřuje souhlas, že je seznámen s pravidly hry.

V případě jakýkoli nejasností v pravidlech kontaktujte admin tým na adrese: martin.golodzej@grunex.com

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama