lynx-world-of-tanks-7v7-nightcup-70
LYNX World of Tanks 7v7 Nightcup #70

Registruj se do turnaje

Máš rád pořádné výzvy? Zapoj se do turnaje a srovnej své síly s ostatními hráči a ukaž, kdo je tady nejlepší!

Reklama

1. Obecná pravidla

1.1 Národnost

Turnajů, pořádaných herním portálem Grunex.com, se mohou zúčastnit hráči z České republiky, Slovenské republiky a celé Evropy pod podmínkou, že rozumí kompletním pravidlům a dorozumí se s administrátory a hráči turnaje.  

1.2 Komunikace

Veškerá komunikace s administrátorem probíhá na „Teamspeaku“ (dále jen TS), kde budete  přítomni po celou dobu odehrávání turnaje. Pro komunikaci s administrátorem lze také využít v záložce turnaje „Chat“. Nejde však o hlavní komunikační kanál s administrátorem!

Komunikace mezi kapitány probíhá na TS poté ve výcvikové bitvě.

Adresa ts3.grunex.com:1337 1.3 Herní účty a označení

Každý hráč je povinnen mít správně vyplněný ve svém profilu HERNI NICK + WOT ID (naleznete na stránkách WG). Profil neobsahující tyto dva údaje není schopen účastnit se turnaje!! Zástupce na TS musí být označen teamtagem nebo názvem klanu.V opačném případě může nastat vyloučení daného hráče či týmu z probíhajícího turnaje. Změna wotnickname během turnaje znamená neschopnost hráče  účastnit se zápasu před kterým si nickname změnil + má nárok pouze na jednu změnu během turnaje

1.4 Potvrzení účasti

V procesu check-in je hráč povinen potvrdit svou účast a přítomnost v turnaji. Jakmile hráč svou účast nepotrvdí, bude systémem turnaje automaticky vyloučen! Každý zástupce musí být v určené místnosti pro turnaj, pokud tak nebude je bráno, že tu není!(jakmile jste dohodnuti se soupeřem můžete jít do jiné místnosti nebo na své ts, jakmile dohrajete, tak se musíte vrátit do danné místnosti)!!! Při potvrzení účasti „Check-in“ team souhlasí s pravidly turnaje a jejich dodržování!

1.5 Vyplacení výhry

Každý hráč dostane pouze goldy, které má vyhrát, goldy se odesílají jen hrajícím hráčům v turnaji. Tým, který se nesloží (nepojede v turnaji) nemá nárok na vyplacení případné výhry. Pokud se někdo z nesloženého (nejedoucího) týmu přihlásí do pozvané výcvikové bitvy má nárok na svoji část goldů.

1.6 Konečná pozice

Konečné umístění naleznete vždy v komentáři pod daným turnaje

1.7 Přihlášený tým

Tým, který se nepřihlásí a nebude v turnaji na stránkách grunexu v položce TÝMY, nebude do turnaje v puštěn místo jiného týmu.

Tým má možnost kontaktovat admina o přidání do turnaje, pokud nebyl již rozlosován pavouk

1.8 Stream

Streamer má právo zvolit jakýkoliv zápas a musí být přizván.

Během streamu je v uzavřené roomce na TS grunexu.

1.9 Technické problémy

Problémy s registrací, check-in obraťte se na Admina.

Technické problémy :

a) při hře máte možnost výměnit hráče do 10 minut od zjištění problému (pád pc, internetu atd. Možnost jet ve 4)

b) výpadek serverů Wg není technická chyba a musí se počkat  

2. Herní pravidla

2.1 Zdržování turnaje

Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj. V takovém případě bude hráč či tým vyloučen z turnaje a může mu být udělen další trest.

2.2 Nedostavení k zápasu

Hráči/teamy se řídí začátkem prvního kola a poté již dle pravidel 2.6. Pokud se tým nedostaví k zápasu v určitý čas může se účastnit o jednoho hráče méně. Dostaví-li se celý tým k zápasu o 5 min později(18:45), znamená to prohru kola, ale mohou jet druhé kolo. (Platí pouze pro první a druhé kolo, které začíná stejně.) Poté následuje diskvalifikace z turnaje. Vše se dokládá screenshotem z výcvikové místnosti + rozeslané pozvánky či pokus o kontaktování soupeře (pokud není na TS, tak je automaticlý postup v 18:50).

2.3 Záznamy bitvy

Kapitán týmu je povinen vždy po skončení zápasu pořizovat screenshoty.

Každý hráč je povinen během turnaje pořizovat demo záznam (nahrávku) hry pro případ, že bude podán protest. Nedoložení replaye znamená diskvalifikaci.

Nahrávat se musí všechna kola.

Manipulace a úprava medií je přísně zakázána. V takovém případě bude hráči či tým vyloučen z turnaje a bude následovat další trest.

Kapitán týmu je povinen po skončení zápasu nahrát média k zápasu a zadat konečný výsledek. 

2.4 Pravomoce Admina

Jakékoliv urážlivé a provokativní chování vůči soupeři během turnaje bude trestáno diskvalifikací Týmu. (Řešit hned né čekat, jak dopadne zápas) (pro tým či hráče se jménem obsahujícím urážející slova, nemůžou být taková slova považována za urážku. GG není urážka.)

Možnost odvolání k HL.Adminovi a po přezkoumání je rozhodnutí HL. Admina konečné (za urážky admina budete bez debaty vyhozeni z TS)

HL.Admin si vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu pravidel.

2.5 Přestávka

Mezi zápasy má tým/hráč nárok na 5 min přestávku. Mezi koly má tým/hráč nárok na 5 min přestávku.

2.6 Začátek zápasu a turnaje

Záčátek turnaje je v 18:30. Všichni hráči musí být pozváni do 18:40. Do 18:45 by jste měli začít hrát.

A) Začátkem stanoveného času zápasu (platí pouze pr první hraný zápas). Poté platí pouze B) B) Máte-li svého soupeře v pavouku

2.7 Restart

 Při každém zápasu má tým nárok na jeden restart  - při resetu okamžitě opustíte bitvu. Rozstřílení či jiné zdržování znamená prohru kola.  Na napsání restart/reset máte 30 vteřit po skončení odpočtu

2.8 Tanky

Defender a object 252u jsou považovány za dva různé tanky

3. Základní pokyny

3.1 Formát turnaje 7v7

Tier: Tier 10 Server: WOT EU 1, EU 2

EU 1 v případě problémů EU2

Každý hráč je povinen nahrávat záznam hry.

Záznam bitvy jste po vyžádání administrátorem turnaje povinni dodat do 10-ti minut. V opačném případě může dojít k diskvalifikace hráče či týmu z turnaje.

Pokud velitel pozvaného týmu potvrdí slovem "RDY", nebude brán žádný ohled na případné reklamace,  nastavení času, či mapy. Výsledek zůstane, tak jak se odehraje!!

3.1.1 Zápas

Čas kola je nastaven na 10 minut.

Mapy jsou nastaveny na útok/obrana na dvě základny!

Tým výše v pavouku založí výcvikovou bitvu, pozve soupeře a nastaví atributy (čas, mapa).

Nebudete-li mít tým jednoho člena do 10 minut po officiálním startu musí odehrát v 6 hráčích,pokud nenastoupí kontumačně prohrává

Tým je složen z 68 TP

Nepřátelský tým může nastoupit v kolika lidech chce, ale vždy ztratí 10 TP

Stranu vybírá tým, který zakládal, 2 kolo strany se otáčí, 3 kolo vybírá tým, který rychleji vyhraje svůj útok:

a) Pokud útok nevyhraje stranu vybírá ten, kdo v obou kolech ztratí méně tanků.

b) Pokud varianta (a) bude stejná, bere se celkový damage z obou kol !!!

Všechny mapy vybírá admin

Neodehrajete-li svůj zápas v BO3 do 45-ti minut, budou oba týmy diskvalifikovány(platí od pozvání do výcviku potřeba udělat screen)!

Zápas začne, až soupeř (ten co nepouští) napíše „ready“, puštění bez napsání znamená prohru kola pro ty, kteří to pustili

3.1.2 Pickování

Team 1 - zakládal výcvik

Team 2 – byl pozvaný

Každý tým má nárok na repick (po napsání repick oba týmy musí znovu pickuvat své tanky)

Picknutý tank si musí váš člen vzít!!

Picknete-li špatný tank musíte vyměnit hráče, který tank má. Nemáte-li takového hráče, hrajete bez něho do dalšího picku.

Jízda se špatně napickovanými tanky znamená prohra kola !!

Začátek picku:

Team 1 – začíná pick výběrem mapy

Team 1 – napíše první dva tanky

Team 2 – napíše první dva tanky

Team 1 – napíše třetí a čtvrtý tank

Team 2 - napíše třetí a čtvrtý tank

Team 1 - napíše pátý a šestý tank

Team 2 - napíše pátý a šestý tank

Team 1 – napíše sedmý tank

Team 2 – napíše sedmý tank

3.1.3 Podmínky vítězství

Obsazení základny

Zníčení nepřátel, všech tanků

Vypršení času

3.1.4 Zakázané módy

3D Skiny s displejem modulů a pozic posádky

Odstranění stromů, listí a keřů nebo změna průhlednosti

Skripty automatické používání ručně aktivního zařízení

Volná kamera

Červený laser (paprsek od hlavně)

Podezřelý replay odesílán na WG k posouzení.

Tresty uděleny Adminem na místě, nebo přímo od WG zpožděně  

3.1.5 Mapy, tanky a omezení

Nutné číst po sloupcích nikoliv po řádcích

MAPY

TANKY

OMEZENÍ

Prochorovka Lehké tanky do 10 Tieru Nezakázané modely - povoleny
Steppes Střední tanky do 10 Tieru Premiérové tanky - povoleny
Himmelsdorf / winter Himmelsdorf Těžké tanky do 10 Tieru Goldová munice - povolena
Mines Stíhače tanků do 10 Tieru Premiérové vybavení - povoleno
Ruinberg / Winterberg Dělostřelci tanků do 10 Tieru  
Ghost Town    

 

3.2  Odměny

1.místo - 1500 = 10 500 tým

 

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či nejasností v pravidlech nás kontaktujte na těchto emailech: viktor.vlcek@grunex.com, natalie.bednarova@grunex.com

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama