Grunex Masters powered by LG UltraGear Kvalifikace #1
Grunex Masters powered by LG UltraGear Kvalifikace #1

Registruj se do turnaje

Máš rád pořádné výzvy? Zapoj se do turnaje a srovnej své síly s ostatními hráči a ukaž, kdo je tady nejlepší!

Reklama

Pravidla Grunex Masters ve hře Rocket League

Tato pravidla (dále jen „pravidla“) upravují pořádání herní série Grunex Masters a podmínky pro účast v ní. 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Předmětem Grunex Masters je týmové hraní hry Rocket League.

 • Pořadatelem Grunex Masters (dále jen „turnaj“) je herní portál Grunex.com

 • Týmy musí pro účast v lize splňovat následující podmínky:

  • všichni hráči týmu musí administrátorovi poskytnout údaje o svých Steam ID, případně herních účtech, který využívají pro zápasy v rámci turnaje

  • jmenovat odpovědnou osobu pro účely komunikace s pořadatelem turnaje na komunikační platformě Discord

  • dodat název a logo týmu ke schválení pořadatelem nejpozději 3 dny startu ligové fáze turnaje

SLOT

 • „Slot“ znamená pořadatelem udělené oprávnění týmu na účast v ligové části turnaje.

 • Slot je nepřenositelný a neobchodovatelný.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv slot týmu odebrat.

 

FORMÁT

Kvalifikace

 • Celkem se uskuteční 3 kvalifikační turnaje.

 • Nejlepší dva týmy z každého kvalifikačního turnaje postoupí do základní části. Dva týmy z minulého Grunex Masters dostanou přímou pozvánku do ligové části.

 • Kvalifikace se odehrají formátem BO3. Výjimkou jsou zápasy o postup do ligy, ty se odehrají formátem BO5.

Ligová část

 • Ligové části se účastní 8 týmů.

 • V ligové části spolu týmy odehrají formátem každý s každým v rámci jednoho zápasu jednu BO5 sérii.

 • Za vítězství v sérii náleží týmu 3 body do tabulky, za prohru 0 bodů.

 • O pořadí v tabulce rozhoduje vyšší počet bodů. Pakliže nastane shoda počtu bodů u dvou a více týmů, určuje se pořadí v tabulce dle následujících kritérií:

  • vyšší rozdíl skóre ze všech zápasů (vyhraná - prohraná jednotlivá utkání v rámci BO5 série)

  • vyšší počet vyhraných BO5 sérií

  • lepší vzájemný zápas (pokud nastala shoda mezi 3 a více týmy, vytvoří se minitabulka vzájemných zápasů. V té rozhodují nejprve body a poté rozdíl skóre a poté vyšší počet vstřelených branek pouze vzájemných zápasů)

  • rozhodující zápas vypsaný administrátory. Datum a čas tohoto zápasu určí výhradně administrátor pověřený organizátorem turnaje. 

 • Nejlepších 6 týmů dle pořadí v tabulce postupují do vyřazovací části (play-off).

PLAY-OFF

 • Odehraje se double-elimination pavoukem formátem BO7.

 • Do playoff je nasazeno 6 nejlepších týmů z tabulky.

 • Tým, který se probojuje do finále skrze pavouk vítězů má výhodu 1 vyhraného zápasu.

 

PRIZE MONEY

 • 1. místo: 12 000 Kč pro celý tým

 • 2. místo: 6 000 Kč pro celý tým

 • 3. místo: 3 000 Kč pro celý tým

 • 4. místo: 2 000 Kč pro celý tým

 • Příslušné prizemoney uvedené v pravidlech se přidělují týmu platbou na účet sdělený týmem. Rozdělení mezi hráče je vnitřní záležitostí týmu.

 

SOUPISKA

 • Tým, který se stane vítězem kvalifikace sdělí soupisku pořadateli turnaje na předem domluveném kanálu v komunikační síti Discord a to nejpozději v den následující kvalifikace Tým postupující z poslední kvalifikace poté do 48 hodin od ukončení kvalifikace.

 • Soupiska týmu sestává z minimálního počtu 3 hráčů, maximálně jednoho náhradníka a maximálně jednoho trenéra.

 • Všichni hráči musí mít trvalý pobyt na území České nebo Slovenské republiky. Administátor může udělit výjimku dlouhodobě hrajícím českým a slovenským hráčům lokálních turnajů, kteří mají trvalý pobyt v zahraničí.

 • Žádný z hráčů týmu nesmí být historicky vyloučen za porušení pravidel na jakémkoliv turnaji/lize.

 • Hráči není povoleno hrát v ligové části za více než jeden tým v jeden moment a nemůže být zapsán na soupisce více než jednoho týmu.

 • K zápasu musí nastoupit pouze hráči zapsaní v základní sestavě, výjimkou je využití hostování.

 • Každý tým může na jeden zápas během ligové části a play-off využít hostování (tzv. stand-in). Tím se rozumí hráč, který není uvedený na soupisce týmu. Hráč, který v týmu hostuje nesmí být zapsán na soupisce jiného týmu a musí mít trvalý pobyt na území České a Slovenské republiky.

 • Na soupisce  týmu musí být minimálně 2 hráči, se kterými se tým do ligy kvalifikoval.

 • Tým má právo vyměnit hráče základní sestavy za náhradníka vždy mezi jednotlivými hrami v rámci série. Tým nesmí provést výměnu hráče za náhradníka během rozehrané hry/mapy. Ve výjimečných případech může administrátor udělit výjimku.

 

NÁZEV A LOGO TÝMU

 • Týmy si určí název a logo, pod kterým budou v turnaji vystupovat.

 • Název týmu nesmí obsahovat žádné speciální znaky. Výjimkou je znak „.“, který v názvu týmu slouží pro rozlišení případného partnera týmu.

 • Název týmu podléhá plně schválení pořadatele.

 • Všechny názvy týmů musí být před zahájením ligové části schváleny pořadatelem.

 • Pokud tým nedodá název, vyhrazuje si pořadatel právo stanovit název týmu dle vlastního uvážení.

 • Všechny názvy týmů musí být unikátní a nesmí být podobné jiným, v současnosti aktivním týmům, a to jak v České a Slovenské republice, tak celosvětově. Při posouzení podobnosti je rozhodující stanovisko pořadatele.

 • Název ani logo týmu nesmí obsahovat neetický motiv. Při posouzení, zda jde o neetický motiv je rozhodující stanovisko pořadatele.

 • Logo nesmí obsahovat motivy propagující návykové látky, tabákové výrobky, alkohol, zbraně a munici a pornografický obsah.

 • Logo nebo jeho část nesmí obsahovat ochrannou známku nebo jiný chráněný materiál bez souhlasu vlastníka.

 • Logo podléhá plně schválení pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv během ligy zakázat používání daného loga nebo požadovat dodání nového loga po týmu.

 • Pokud tým nedodá logo, pořadatel si vyhrazuje právo stanovit týmu logo dle vlastního uvážení.

 • Žádost o změnu názvu a/nebo loga týmu musí být podána v písemné podobě na kanále v komunikační síti discord, který je určený ke komunikaci k soutěži.

 • Tým a jednotliví hráči nesmí používat vulgární, urážlivý či jinak nevhodný název, logo či přezdívky (nick).

 

VYBAVENÍ

 • Všechny online zápasy odehrají hráči na vlastním vybavení. Tým je povinen zajistit všem svým hráčům dostatečné vybavení pro všechny online zápasy a to tak, aby je byl schopen odehrát bez technických problémů a zbytečného zdržování zápasů. Hráč odpovídá za stabilitu a kapacitu svého připojení k internetu. Zápas nemůže být zrušen z důvodu nestabilního připojení nebo nedostatečného vybavení hráče.

 

SPONZOŘI

 • Týmu není povoleno mít sponzory z oblasti tabákových výrobků, alkoholu, erotických/pornografických portálů či prodejců erotických/pornografických materiálů a produktů.

 • Tým nesmí mít sponzory používající ochrannou známku nebo jiný chráněný materiál bez souhlasu vlastníka.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo zakázat týmu propagovat jakéhokoliv sponzora ve spojení s ligou.

 

HERNÍ PRAVIDLA

Komunikace

 • Komunikaci s hráči v průběhu ligy zajišťuje pro pořadatele administrátor, pokud pořadatel nestanoví jinak

 • Veškerá komunikace s administrátorem probíhá na komunikačním kanále DISCORD, v záložce „chat“ pokud tato pravidla pro konkrétní případ nestanoví jiný způsob komunikace. Odpovědná osoba v týmu je povinna být na tomto kanále přítomna a komunikovat s administrátorem v případě potřeby a to po celou dobu průběhu ligy.

 

Účast na zápasech   

 • Každý hráč musí mít registrovaný účet na platformě Grunex.com.

 • Každý tým musí nastoupit k zápasu s počtem 3 hráčů. Všechny zápasy se odehrávají formátem 3v3.

 • Tým musí dohrát zápas v počtu minimálně 1 hráče.

 • Každý hráč je povinný mít uvedený název svého účtu v profilu na platformě Grunex.com

 • Hráč smí nastoupit k zápasu pouze s účtem, jaký je uveden na soupisce týmu a v profilu hráče na platformě Grunex.com.

 • K zápasu smí nastoupit pouze hráč, který je veden na soupisce týmu na webové stránce ligy, případně dle pravidel nahlášený host.

 • Hráč se nesmí vydávat za jiného hráče (používat účet jiného hráče).

 • Všechny zápasy se odehrávají na serverech určených pořadatelem.

 • Hráč je povinen být při zápasech hraných online a v případě, že nejde o první ligový zápas daného dne, dostupný a připravený na hru:

  • nejpozději 60 minut před oficiálním začátkem zápasu.

 • Odpovědná osoba a členové  týmu, včetně hráčů, by měli dbát v den zápasu zvýšené pozornosti a být dostupní na komunikačních kanálech: email, discord.

 

Nastavení hry

 • Server: Evropa

 • Mapy: Standardní mapy

 • Herní režim: Private Match

 • Sestava: 3v3

 • Čas zápasu: 5 minut

 

Nepovolené programy

 • Je zakázáno používání jakýchkoliv externích aplikací, které nejsou originální součástí hry Rocket League.

 • Je zakázáno používat vlastní či jakkoliv upravené modely vozidel, textur či jiných prvků ve hře. Zároveň je zakázáno v tomto směru jakkoliv upravovat ovladače grafiky.

 

Využívání chyb hry

 • Je obecně zakázáno využívat chyby a nedostatky hry, tj. nestandardní prvek/chování hry, které nebylo ze strany vydavatele hry zamýšleno či cíleně zahrnuto do hry. V případě pochybností se lze vždy před zahájením předmětného zápasu dotázat na stanovisko administrátora prostřednictvím DISCORD, které je rozhodné. Pokud není uvedena daná chyba hry níže, není nutně povolena. O potrestání hráče za využívání chyby, která není uvedena v pravidlech, rozhodne administrátor.

 

Protest

 • Pokud tým nesouhlasí s výsledkem zápasu, má právo vznést protest k administrátorovi. Ke vznesení protestu využije komunikační kanál DISCORD.

 • Protest lze vznést pouze po dobu 30 min. od odehrání zápasu a tým nesmí v lize během této doby odehrát nebo hrát jiný/následující zápas.

 • Námitky proti osobám hráčů základní sestavy lze uplatnit jen před začátkem příslušného zápasu. Případné akceptování námitky nemá vliv na dosavadní výsledky týmu v lize.

 

NEDOVOLENÉ DOHODY

 • Je přísně zakázána kooperace mezi týmy či mezi hráči různých týmů za účelem ovlivnění výsledků turnaje či postavení týmů v tabulce základní části.

 • Je přísně zakázána domluva ohledně rozdělení finanční odměny nebo jakákoliv domluvená finanční kompenzace mezi týmy v souvislosti s jejich účastí v turnaji. 

 

ETICKÝ KODEX

 • Každý hráč a tým jsou povinni dbát na dobré jméno turnaje a na dodržování těchto pravidel, právních předpisů, obecných zásad etiky, slušného chování a fair-play.

 • Každý hráč a tým jsou povinni vyhnout se jakýmkoliv nevhodným a/nebo dehonestujícím  aktivitám, které by mohly poškodit dobré jméno turnaje nebo jejích partnerů.

 • Hráči i týmy jsou povinni vyvarovat se jakékoliv veřejné komunikaci a vyjadřování, které by mohlo poškodit dobré jméno turnaje nebo ji prezentovat v očích veřejnosti v negativním světle.

 • Hráči i týmy jsou povinni přistupovat k lize a jednotlivým zápasům vážně a v každém zápase vyvinout maximální úsilí pro dosažení nejlepšího možného výsledku a umístění. Předčasné odcházení od herního místa, odpojování se ze zápasů, vzdávání zápasů v soupeřův prospěch či záměrná prohra a střílení vlastních gólů jsou přísně zakázané.

 • Je přísně zakázáno záměrně zdržovat či narušovat turnaj a/nebo zápasy nebo porušovat tato pravidla.

 • Hráči a trenér se nesmí účastnit žádného zápasu pod vlivem alkoholu či jakýchkoliv návykových nebo nepovolených podpůrných látek.

 • Odpovědnost za chování hráče nese nejen samotný hráč, ale i tým, jehož je hráč členem.

 

POSTIHY

 • Pokud se tým nebo hráč provinil proti pravidlům ligy, rozhodne pořadatel o postihu.

 • Příklady možných postihů:

  • Ústní varování

  • Ztráta určitého počtu her v rámci série

  • Kontumace zápasu

  • Dočasné vyloučení z turnaje

  • Diskvalifikace z turnaje

  • Zákaz činnosti v turnaji pro další ročníky

 • Volba postihu je výhradně na uvážení pořadatele.

 • Postih může být v rámci určitého počtu splitů, určitého počtu sezon nebo jinak časově určen.

 • Pořadatel může udělit postih týmu nebo hráči na základě udělení postihu hráči nebo týmu v jiné kompetitivní soutěži hrané ve hře Rocket League.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit z ligy hráče a/nebo tým v případě

  • porušení těchto pravidel

  • porušení právních předpisů v souvislosti s účastí v lize

  • porušení smlouvy o účasti v lize

  • porušení dobrých mravů nebo etických zásad v souvislosti s účastí v lize

  • jiného poškození průběhu zápasu nebo ligy jakož i v případě důvodného podezření z takového porušení.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv turnaj bez udání důvodu zkrátit, přerušit, ukončit nebo  změnit či doplnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo kdykoliv změnit název turnaje. Pořadatel má zejména právo nerealizovat jakýkoli další ročník turnaje.

 • V případě ukončení účasti týmu v turnaji z jakéhokoli důvodu může pořadatel buď ponechat místo neobsazené po jím stanovenou dobu nebo doplnit počet týmů jím stanoveným způsobem.

 • Týmy a hráči jsou povinni řídit se vedle těchto pravidel rovněž pokyny pořadatele a administrátora. V případě jejich rozporu jsou rozhodující pokyny pořadatele.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu ligy a/nebo jednotlivých zápasů nebo v souvislosti s ligou, či jiné situace mající dopad na regulérnost, dobrou pověst ligy vzniklé v průběhu ligy. Rozhodující je v takových případech posouzení a stanovisko pořadatele. Ve výše uvedených případech je pořadatel oprávněn vyloučit hráče či tým z ligy. Slot v turnaji a účast hráče v lize nejsou soudně vymahatelné.

 • Pořadatel může změnit osobu administrátora.

 • Webová stránka turnaje je umístěna na adrese Grunex.com

 • Z ligy jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Boosters s.r.o. a  osoby jim blízké ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

 • Každý hráč je povinný uvést o sobě na webu pravdivé údaje, v opačném případě může být z turnaje diskvalifikován on, případně i celý tým.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama