Discord Times

Discord Times

Nové dílo nezávislé vývojářské společnosti Aterdux Entertainment - Discord Times - je kombinací několika žánrů. Jde o RPG strategii s prvky adventury, která vás zavede do středověkého fantasy světa, do malého feudálního království. To už je vyčerpáno neustálými válkami se sousedy, a protože jsou královská moc a zdroje už slabé, ujímají se svého slova královští vazalové. Jejich bezohlednost a chamtivost, podporovaná naprostou beztrestností, přivádí zemi na pokraj občanské války. Vy, coby jeden ze tří hrdinů - Knight, Ranger či Archimagician - se pokusíte shromáždit armádu věrných a ochránit královský stolec.

Platformy
Windows PC
Reklama

Žádné články

Hra Discord Times nemá žádné články

Reklama
Reklama